Quy Trình Đơn Giản

Line

 

Chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản để hoàn thiện hợp đồng, sau 3 ngày làm việc tiền sẽ được chuyển về thẻ cho quý khách hàng ngày

 

Giao Dịch Trực Tiếp Tại Văn Phòng

Quý khách có thể đến các chi nhánh trên toàn quốc của Nhật Nam để tiến hành hoàn thiện hợp đồng, sau 3 ngày làm việc tiền sẽ được chuyển về thẻ cho quý khách