Tây Ninh

9 nền đất tại trung tâm Tây Ninh –  mỗi nền 108m2
Vị trí: Cách trường THPT Bến Cầu gần 300m

 

Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020